Estás en Ningures

Despois de 35 anos de actividade teatral profesional, TEATRO DE NINGURES, fundada en 1.986,  reúne unha serie de recursos humanos, técnicos e materiais que fan desta compañía unha das máis estables de Galiza e un punto de encontro imprescindíbel para as profesionais do sur do país, así como unha referencia no panorama teatral galego.

Espectáculos en cartel

O monte das aras

O ogrocho

A defensa da vila. María Soliña

Próximas funcións

Apdo. 117, 36.940, Cangas, Pontevedra

Compañía asociada a

© Ningures Produción. Todos os dereitos reservados.
Deseño Diego Seixo.